Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelés során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járunk el.

A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett személy által közvetlenül megadott adatok, továbbá online felületeinek használatával kapcsolatos adatok, illetve a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott adatok kezelését a hatályos jogszabályok és irányelvek szerint valósítjuk meg.

Az adatkezelő online felületeinek az érintett személy általi használatának megismerésére annak érdekében, hogy információkat gyűjthessen a látogatók felhasználói magatartásáról és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza a visszaéléseket.

Az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart, illetve addig, míg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.

Az adatkezelő online felületei működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Minden olyan esetben, ahol az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

Az oldal sütiket „cookie-kat” használ

A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá és mennyi időt töltenek az egyes felületeken. Az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők súgója eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása

befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt. Az adatkezelő online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az adatkezelő online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett személy hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A személyes adatok kezelésére kizárólag az adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai jogosultak. Az adatkezelésre jogosult személyek a megadott személyes adatokat megismerhetik, rendszerezhetik, továbbá következtetéseket vonhatnak le belőlük. Az adatkezelő a lehető legteljesebb mértékben törekszik az általa kezelt adatok biztonságának megőrzésére, ennek keretében megteszi mindazon ésszerű fizikai, technikai, szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, melyek biztosítják a felvett, tárolt személyes adatok megfelelő védettségét, illetve megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát.

Kijelentjük, hogy az Dance Solution Agency birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.dancesolutionagency.com oldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Jelen weboldal Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook szolgáltatást használja. A ‘sütiket’ (‘cookies’) használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését, cookie-k segítségével illetve a webhelyen korábban tett látogatása alapján külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken jelenítik meg a hirdetéseket a felhasználónak.

Az érintett személy tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett személy adatait. A tájékoztatás kérhető e-mail útján vagy levélben (a honlap impresszumában feltüntetett címeken). Az érintett személy személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ennek megfelelően az érintett személy jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését kérni az adatkezelőtől.